Erdei Iskola

Vámszer Géza Hargita Megyei Művészeti Népiskola

Üdv

Az erdei iskolai programok a tanulók aktív, megismerő tevékenységére, együttműködésre  épít, vagyis a gyerekeknek ki kell lépniük az iskolai szerepből. Úgy véljük, ki kell emelni a gyerekeket a megszokott tanulási környezetükből.

elkészült HARGITA MEGYE ELSŐ ERDEI HANGTÉRKÉPÉT

Rólunk

Az erdei iskoláról

Az erdei iskolában a gyermek együtt dolgozik, tanul, tevékenykedik társaival, és más résztvevőkkel. Az ismereteket nem közlik vele, nem elmondják, hanem magának kell felfedeznie, a megfelelő eszközök, módszerek felhasználásával információkat gyűjtenie, azokat feldolgozni, értékelni.

Ugyanakkor az erdei iskola biztosítja a szociális tanulás lehetőségét, a személyiség- és közösségfejlesztést, ráveszi a gyereket, hogy nyisson, kommunikáljon, kezdeményezzen a közösség számára fontos tevékenységet, vegye észre a feladatot. Fontos, hogy a gyerekek lássák a természet sokszínűségét, azt hogy milyen sok faj él körülöttünk, felismerjék azokat, hiszen csak így fogják értékelni, megbecsülni azt. 

A Vámszer Géza Művészeti Népiskola több mint negyven éves hagyománnyal rendelkező tanintézmény, biztos zenei és képzőművészeti alapot nyújt a felsőfokú tanulmányokra való felkészülésben, hagyományait hűen ápoló, ugyanakkor innovatív intézmény.

Az iskolában működő zenei, képzőművészeti, iparművészeti szakágak célja a technikai ismeretek átadásán túl, a kreativitásfejlesztés, az önkifejezés elősegítése és hogy piacképes tudást kapjanak a diákok. A művészeti oktatásban fontosnak tartjuk az empirikus, tapasztalás által megszerzett tudásátadást, és ezt az elvet szeretnénk érvényesíteni kiterjesztett erdei iskola tevékenységünkben is.

2019-ben, a Homoródfürdői Hatos Villa működtetésének átvállalásával egyidejűleg jött a gondolat, hogy ne pusztán egy szálláshelyként működtessük a villát, hanem szervezzünk oda táborokat és bővítsük tevékenységünket az itthon még gyerekcipőben járó erdei iskolai programmal is.

Ennek kivitelezésében a Zöld Székelyföld egyesülettel közreműködve sikerült szemléletes taneszközöket összeállítani és berendezni a Villában egy tantermet. Jelenleg egynapos tematikus programokkal és nyári táborokkal várjuk az érdeklődő csoportokat

Tevékenységeink

Egy napos programok

Táboraink