Mi is ez az Erdei Iskola?

A környezeti nevelést, erdei iskolák működésének beindítását kiemelt fontosságúnak tartja Hargita Megye Tanácsa. Mindezt teszi annak ellenére, hogy a hatályban lévő rendelkezések szerint még nincsen egy országosan elfogadott törvénykezési keret országunkban erre vonatkozóan. Ezért a Megyei Tanács a Vámszer Géza Művészeti Népiskola keretén belől indította útjára erdei iskolás programját a különböző iskolákkal, érdeklődésre nyitott pedagógusokkal, civilekkel karöltve. A 2019-es év elején egy kérdőív kitöltése kértük fel a megyében dolgozó pedagógusokat, 53-an töltötték ki a 15 kérdésből álló kérdőívet és mutattak komoly érdeklődést az együttműködésre és közös gondolkodásra.  Szakmai megbeszélésekre is sor került, melyek alkalmával a Zöld Székelyföld Egyesület vállalkozott az Erdei Iskola program stratégiájának kialakítására illetve a pontos erdei iskola fogalom kidolgozására. 

2019  tavasz folyamán a Népiskola bonyolította le a Legzöldebb iskola elnevezésű   vetélkedőt is ahová közel 10 érdekes kisfilm érkezett be, a szakmai zsűrinek komoly kihívást okozva az értékelésben. A nyertesek egy hétvégét tölthettek el a Villában.

Nyár folyamán több temaikus tábor zajlott a homoródfürdői Hatos Villában a Népiskola tanárainak vezetésével. A szintén erdei iskolás hangulatban zajló táborokat több érdekes előadó, jó friss hegyi levegő, nagy séták, lovaglás, patakozás és finom borvízkóstolás fűszerezte.

Felmerült az igény egy kisebb oktatóközpont létrehozására is, amely természeti környezetben várná a kiváncsiskodókat. A Hatos Villa földszínti termei tűntek a legmegfelelőbbnek erre a célra, olyan oktatási termek kialakítására tettünk kísérletet amelyek a természeti jelenségek konkrét, saját élményszerű megtapasztalását könnyítenek meg a gyerekek számára.

A 2019-es évben tíz csoport részesült az erdei iskola programban egy FB felhívást követően a megye különböző pontjairól, Lövététől Karcfalváig. A Zöld Székelyföld Egyesület foglalkozásvezetői gondoskodtak arról, hogy a gyerekek megízlelhesség és megszeressék a természeti nevelés ezen formáját.  

 A nevelési intézmények  nyitottsága, több szakterületen dolgozó tanár együttes munkája segítene a továbbiakban a közös programok kialakításában. Nyilvánvaló ez egy hosszabb folyamat lesz de ez már egy jó kezdetnek tekinthető.

Partnereink